ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น จามจุรี

 • รอบเรียนเดือน กุมภาพันธ์ สาขา จามจุรีสแควร์

  ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นระดับ N2(GRI)-สาขาจามจุรีสแควร์

  รายละเอียดคอรส์ : เรียนไวยากรณ์ระดับ N2 เข้มข้นเพื่อเตรียม (สะสม) ความรู้ไปสอบวัดระดับ N2คุณสมบัติผู้เรียน : สอบผ่านวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N3 หรือมความรู้เทียบเท่า

  ราคารวมทุกอย่างแล้ว

 • รอบเรียนเดือน กุมภาพันธ์ สาขา จามจุรีสแควร์

  ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นระดับ N3(GRP) -สาขาจามจุรีสแควร์

  รายละเอียดคอรส์ : เรียนไวยากรณ์ระดับ N3 เข้มข้นเพื่อเตรียม (สะสม) ความรู้ไปสอบวัดระดับ N3คุณสมบัติผู้เรียน : สอบผ่านวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N4 หรือมความรู้เทียบเท่า

  ราคารวมทุกอย่างแล้ว