หลักสูตรอื่นๆ จามจุรี

 • รอบเรียนเดือน พฤศจิกายน สาขา จามจุรีสแควร์

  การอ่านภาษายี่ปุ่นชั้นสูง 1 (RDA)-สาขาจามจุรีสแควร์

  รายละเอียดคอรส์ : จะได้เรียนไวยากรณ์และคําศัพท์จากการอ่าน “ใช้ตำรา Dokkai Gensen Te-Ma 10(Chuu-jou Kyuu)”

  คุณสมบัติผู้เรียน : สอบผ่านวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N2 หรือมความรู้เทียบเท่า

  ราคารวมทุกอย่างแล้ว

 • รอบเรียนเดือน กุมภาพันธ์ สาขา จามจุรีสแควร์

  หลักสูตร Pre-advance -สาขาจามจุรีสแควร์

  รายละเอียดคอร์ส : เริ่มเรียนการอ่าน การเขียนตัวอักษรญี่ปุ่น Hiragana Katakana Kanji คําศัพท์และไวยากรณ์เช่นการใช้คำกริยา คําช่วย คําสรรพนามต่างๆ รูป ประโยคพื้นฐาน และการสนทนาในชีวิตประจำวัน

  จ่ายครั้งเดียว ในราคาพิเศษ ราคาเต็ม 24,560 บาท ลดเหลือ 22,220 บาท

  ราคารวมทุกอย่างแล้ว

 • รอบเรียนเดือน กุมภาพันธ์ สาขา จามจุรีสแควร์

  หลักสูตรคันจิชั้นต้น N5-N4-สาขาจามจุรีสแควร์

  รายละเอียดคอรส์ : เรียนการอ่าน – เขียนตัว Kanji N5 ทั้งหมดโดย ทบทวนและพัฒนาถึงคันจิ N4 พร้อมทบทวนไวยากรณ์ สำหรับผู้ที่ต้องการเน้นคันจิเพื่อเตรียมสอบ N3คุณสมบัติผู้เรียน : ผู้ที่เรียนภาษาญี่ปุ่น Minna no 50 บท แล้ว หรือ เทียบเท่า

  ราคารวมทุกอย่างแล้ว

 • รอบเรียนเดือน กุมภาพันธ์ สาขา จามจุรีสแควร์

  หลักสูตรติว Pat-สาขาจามจุรีสแควร์

  รายละเอียดคอรส์ : ฝึกฝน ทบทวนความรู้ตามหัวข้อสำคัญพร้อมเทคนิคในการสอบทดลอง ทําข้อสอบปีที่ผ่าน ๆ มา
  คุณสมบัติผู้เรียน : เหมาะสำหรับผู้ที่จบภาษาญี่ปุ่นเริ่มต้นต้น STARTER Minna no 50 บท หรือมีความรู้เทียบเท่า N4

  ราคารวมทุกอย่างแล้ว

 • รอบเรียนเดือน กุมภาพันธ์ สาขา จามจุรีสแควร์

  หลักสูตรสนทนาภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น 30 ชม. -สาขาจามจุรีสแควร์

  จุดประสงค์ : เน้นฝึกสนทนาพื้นฐานง่าย ๆ และเน้นเพื่อสื่อสารกับชาวญี่ปุ่นได้ใน ระยะสั้น โดยใช้สถานการณ์ในชีวิตประจำวันทที่ใช้บ่อย สำหรับผู้ที่ต้องการไปอยู่ญี่ปุ่นระยะสั้น

  ราคารวมทุกอย่างแล้ว