หลักสูตรภาษาญีปุ่นชั้นต้น พหลโยธิน

 • รอบเรียนเดือน กุมภาพันธ์ สาขา พหลโยธิน

  หลักสูตรคันจิ N5-N4 [Kanji I : KJB]-สาขาพหลโยธิน

  รายละเอียดคอร์ส : เรียนการอ่าน-เขียนตัวอักษร Kanji การผสมคำ สำหรับผู้ที่ต้องการเน้นคันจิ

  ราคารวมทุกอย่างแล้ว

 • รอบเรียนเดือน กุมภาพันธ์ สาขา พหลโยธิน

  หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น 1 (Basic 1) -สาขาพหลโยธิน

  รายละเอียดคอร์ส : เป็นหลักสูตรเรียนต่อเนื่องจากหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น ชั้นต้น 1 (STARTER) ใช้ตํารา みんなの日本語 เล่ม 3
  คุณสมบัติผู้เรียน : ผู้ที่จบหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเริ่มต้นต้น 1 (STARTER) หรือสอบผ่านวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N5

  ราคารวมทุกอย่างแล้ว

 • รอบเรียนเดือน กุมภาพันธ์ สาขา พหลโยธิน

  หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น 2 (Basic 2) -สาขาพหลโยธิน

  รายละเอียดคอร์ส : เรียนโดยใช้ตำรา Minna no Nihongo เล่ม 3 บทที่ 35 – 38 และ Minna no Nihongo เล่ม 4 บทที่ 39 - 41
  คุณสมบัติผู้เรียน : เหมาะสำหรับผู้ที่เรียนถึงบทที่ 34 ของต ารา Minna no Nihongo เล่ม 3

  ราคารวมทุกอย่างแล้ว

 • รอบเรียนเดือน กุมภาพันธ์ สาขา พหลโยธิน

  หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น 3 (Basic 3) -สาขาพหลโยธิน

  รายละเอียดคอร์ส : เรียนโดยใช้ตำรา Minna no Nihongo เล่ม 2 บทที่ 17 - 25
  คุณสมบัติผู้เรียน : เหมาะสำหรับผู้ที่เรียนถึงบทที่ 16 ของต ารา Minna no Nihongo เล่ม 2

  ราคารวมทุกอย่างแล้ว

 • รอบเรียนเดือน กุมภาพันธ์ สาขา พหลโยธิน

  หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเริ่มต้น (Mini Starter 1)-สาขาพหลโยธิน

  รายละเอียด : เริ่มเรียนการอ่าน การเขียนตัวอักษรญี่ปุ่น Hiragana, Katakana, Kanji คำศัพท์ และไวยากรณ์ เช่น การใช้คำกริยา คำช่วย คำสรรพนามต่างๆ รูปประโยคพื้นฐาน และการสนทนาในชีวิตประจำวัน

  ราคารวมทุกอย่างแล้ว

 • รอบเรียนเดือน กุมภาพันธ์ สาขา พหลโยธิน

  หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเริ่มต้นต้น 1 (MINI STARTER) วันธรรมดา-สาขาพหลโยธิน

  เรียน 4 วัน

  ราคารวมทุกอย่างแล้ว

 • รอบเรียนเดือน กุมภาพันธ์ สาขา พหลโยธิน

  หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเริ่มต้นต้น 1 (STARTER)-สาขาพหลโยธิน

  รายละเอียดคอรส์ : เริ่มเรียนการอ่าน การเขียนตัวอักษรญี่ปุ่น Hiragana Katakana Kanji คําศัพท์และไวยากรณ์เช่นการใช้คำกริยา คําช่วย คําสรรพนามต่างๆ รูป ประโยคพื้นฐาน และการสนทนาในชีวิตประจำวัน
  ค่าเล่าเรียนคอรส์แรก : เรียน 60 ชม. 8,9530 บาท +ตําราชุดละ 510 = 9,040 บาท (คอรส์ 2 และ 3 คอรส์ละ 7,830 บาท ยังไม่รวมตำรา)
  ระยะวันที่เรียน : เรียนทั้งหมด 3 คอรส์ 180 ชม. เทียบเท่าความรู้ N5

  ราคารวมทุกอย่างแล้ว

 • รอบเรียนเดือน กุมภาพันธ์ สาขา พหลโยธิน

  หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเริ่มต้นต้น 2 (STARTER2)-สาขาพหลโยธิน

  รายละเอียดคอรส์ : เรียนโดยใช้ตำรา Minna no Nihongo เล่ม 1 บทที่ 8 – 12 และ Minna no Nihongo เล่ม 2 บทที่ 13 - 16
  คุณสมบัติผู้เรียน : เหมาะสำหรับผู้ที่เรียนถึงบทที่ 7 ของต ารา Minna no Nihongo เล่ม 1

  ราคารวมทุกอย่างแล้ว

 • รอบเรียนเดือน กุมภาพันธ์ สาขา พหลโยธิน

  หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเริ่มต้นต้น 3 (STARTER3)-สาขาพหลโยธิน

  รายละเอียดคอรส์ : เรียนโดยใช้ตำรา Minna no Nihongo เล่ม 2 บทที่ 17 - 25
  คุณสมบัติผู้เรียน : เหมาะสำหรับผู้ที่เรียนถึงบทที่ 16 ของต ารา Minna no Nihongo เล่ม 2

  ราคารวมทุกอย่างแล้ว

Go to Top