หลักสูตรภาษาญีปุ่นชั้นต้น พหลโยธิน

 • รอบเรียนเดือน มิถุนายน สาขา พหลโยธิน

  หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น 1 (Basic 1) -สาขาพหลโยธิน

  รายละเอียดคอร์ส : เป็นหลักสูตรเรียนต่อเนื่องจากหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น ชั้นต้น 1 (STARTER) ใช้ตํารา みんなの日本語 เล่ม 3
  คุณสมบัติผู้เรียน : ผู้ที่จบหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเริ่มต้นต้น 1 (STARTER) หรือสอบผ่านวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N5

  ราคารวมทุกอย่างแล้ว

 • รอบเรียนเดือน มิถุนายน สาขา พหลโยธิน

  หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเริ่มต้น (Mini Starter 1)-สาขาพหลโยธิน

  รายละเอียด : เริ่มเรียนการอ่าน การเขียนตัวอักษรญี่ปุ่น Hiragana, Katakana, Kanji คำศัพท์ และไวยากรณ์ เช่น การใช้คำกริยา คำช่วย คำสรรพนามต่างๆ รูปประโยคพื้นฐาน และการสนทนาในชีวิตประจำวัน

  ราคารวมทุกอย่างแล้ว

 • รอบเรียนเดือน มิถุนายน สาขา พหลโยธิน

  หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเริ่มต้นต้น 1 (STARTER) วันธรรมดา-สาขาพหลโยธิน

  เรียน 4 วัน

  ราคารวมทุกอย่างแล้ว

 • รอบเรียนเดือน พฤศจิกายน สาขา พหลโยธิน

  หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเริ่มต้นต้น 1 (STARTER) วันหยุด-สาขาพหลโยธิน

  เรียนวันเดียว

  ราคารวมทุกอย่างแล้ว

 • รอบเรียนเดือน มิถุนายน สาขา พหลโยธิน

  หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเริ่มต้นต้น 1 (STARTER)-สาขาพหลโยธิน

  รายละเอียดคอรส์ : เริ่มเรียนการอ่าน การเขียนตัวอักษรญี่ปุ่น Hiragana Katakana Kanji คําศัพท์และไวยากรณ์เช่นการใช้คำกริยา คําช่วย คําสรรพนามต่างๆ รูป ประโยคพื้นฐาน และการสนทนาในชีวิตประจำวัน
  ค่าเล่าเรียนคอรส์แรก : เรียน 60 ชม. 8,9530 บาท +ตําราชุดละ 510 = 9,040 บาท (คอรส์ 2 และ 3 คอรส์ละ 7,830 บาท ยังไม่รวมตำรา)
  ระยะวันที่เรียน : เรียนทั้งหมด 3 คอรส์ 180 ชม. เทียบเท่าความรู้ N5

  ราคารวมทุกอย่างแล้ว