เมนูสำหรับ คอร์ส ออนไลน์

ONLINE

วิธีการสมัครเรียน online

  • นักเรียนต้องมี ZOOM ACCOUNT เป็นของตนเอง สามารถสมัครได้ทาง https://zoom.us
  • นักเรียนสามารถสมัครเรียนคอร์สออนไลน์ได้ทางลิงค์ ONLINE STUDY
  • นักเรียนสามารถเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ได้ตามเวลาเรียนที่กำหนดในคอร์สที่ลงทะเบียนไว้