สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นฯ สำนักงานใหญ่ได้จัดคอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

OJSAT Spring Course 2018
ระหว่างวันที่ 6 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2561
โรงเรียนสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

สุปราณี โทร. 02-357-1241-5

สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร และรายละเอียดได้ด้านล่าง