หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น 1
Japanese Beginner Starters (JBS)

  • หลักสูตรนี้จะใช้ตำราทั้งหมด 3 เล่ม คือ Kana Nyuumon, Minna no Nihongo เล่ม 1 และ Minna no Nihongo เล่ม 2

  • เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นมาก่อนเลย

  • เรียนเนื้อหาทั้งหมด 3 คอร์ส (180 ชม.) จบหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น 1 เทียบเท่ากับระดับ N5 ในการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น 1 Japanese Beginner Starters (JBS)

เริ่มเรียนตั้งแต่ตัวอักษรภาษาญี่ปุ่น Hiragana, Katakana ทั้งการอ่านออกเสียงและการเขียนตัวอักษร ตัวคันจิ คำศัพท์ และไวยากรณ์ต่างๆ เช่น การใช้คำช่วย, คำกริยา คำสรรพนามต่างๆ รูปประโยคพื้นฐาน และการสนทนาในชีวิตประจำวัน