รอบเรียนเดือน กุมภาพันธ์ สาขา พหลโยธิน

หลักสูตรทำงานไปเที่ยวไปในญี่ปุ่น (Survival Japanese for Business) -สาขาพหลโยธิน

รายละเอียดคอร์ส : เรียนรู้บทสนทนาเพื่อการท่องเที่ยว และการใช้ภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจระดับเบื้องต้น
คุณสมบัติผู้เรียน : เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนเพื่อสื่อสารภาษาญี่ปุ่นในระดับเบื้องต้น

ราคารวมทุกอย่างแล้ว