รอบเรียนเดือน กรกฎาคม สาขา สาขา ปิ่นเกล้า

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเริ่มต้นต้น เร่งรัดและเนื้อหาเข้มข้น (Starter Speed Up)-สาขาปิ่นเกล้า

รายละเอียดคอร์ส : เรียนกำรอ่าน กำรฟัน การพูดและการเขียน เรียนตัวอักษร Hiragana , Katakana และ Kanji ไวยากรณ์และคำศัพท์

คุณสมบัติผู้เรียน : สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนอย่างเร่งรัดและเนื้อหาเข้มข้น (เหมาะสำหรับผู้มีพื้นฐาน)

ราคารวมทุกอย่างแล้ว