รอบเรียนเดือน ธันวาคม สาขา ปิ่นเกล้า

เทคนิคพิชิต PAT 7.3 (ภาษาญี่ปุ่น)-สาขาปิ่นเกล้า

รายละเอียด : นักเรียนต้องมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นอยู่ในระดับ N5-N4 เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ PAT ภาษาญี่ปุ่นในปีถัดไป ระยะเวลาเรียน : 40 ชม.

ราคารวมทุกอย่างแล้ว