รอบเรียนเดือน กุมภาพันธ์ สาขา จามจุรีสแควร์

หลักสูตรติว Pat-สาขาจามจุรีสแควร์

รายละเอียดคอรส์ : ฝึกฝน ทบทวนความรู้ตามหัวข้อสำคัญพร้อมเทคนิคในการสอบทดลอง ทําข้อสอบปีที่ผ่าน ๆ มา

คุณสมบัติผู้เรียน : เหมาะสำหรับผู้ที่จบภาษาญี่ปุ่นเริ่มต้นต้น STARTER Minna no 50 บท หรือมีความรู้เทียบเท่า N4

ราคารวมทุกอย่างแล้ว