รอบเรียนเดือน เมษายน สาขา ปิ่นเกล้า

คอร์สติววัดระดับความรู้ วันธรรมดา N3-N5 -สาขาปิ่นเกล้า

เน้นการฟัง คำศัพท์
เรียนวันธรรมดา 2 ชม. 23 ครั้ง 46 ชม. หยุดนักขัตฤกษ์

ราคารวมทุกอย่างแล้ว