รอบเรียนเดือน กันยายน สาขา ปิ่นเกล้า

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นสำหรับเด็ก 7-11 ขวบ [KIDS : KD]-สาขาปิ่นเกล้า

เรียนวิธีการเขียนและอ่านตัวอักษรภาษาญี่ปุ่น Hiragana, Katakana สำนวนประโยคง่ายๆ และไวยากรณ์อย่างง่าย

ราคารวมทุกอย่างแล้ว