รอบเรียนเดือน กุมภาพันธ์ สาขา พหลโยธิน

หลักสูตรสนทนาภาษาญี่ปุ่นสำหรับเด็ก (KD)-สาขาพหลโยธิน

รายละเอียดคอร์ส : เรียนรู้ตัวอักษรฮิรางานะ คาตาคานะ คำศัพท์และสำนวนภาษาญี่ปุ่นอย่างง่ายสำหรับเด็ก

คุณสมบัติผู้เรียน : สำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 7 – 11 ปี

ราคารวมทุกอย่างแล้ว