รอบเรียนเดือน สิงหาคม สาขา จามจุรีสแควร์

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเริ่มต้นต้น 1 (STARTER) ระยะยาว 180 ชม. -สาขาจามจุรีสแควร์

รายละเอียดคอร์ส : เริ่มเรียนการอ่าน การเขียนตัวอักษรญี่ปุ่น Hiragana Katakana Kanji คําศัพท์และไวยากรณ์เช่นการใช้คำกริยา คําช่วย คําสรรพนามต่างๆ รูป ประโยคพื้นฐาน และการสนทนาในชีวิตประจำวัน

จ่ายครั้งเดียว ในราคาพิเศษ ราคาเต็ม 24,560 บาท ลดเหลือ 22,220 บาท

ราคารวมทุกอย่างแล้ว