รอบเรียนเดือน กุมภาพันธ์ สาขา จามจุรีสแควร์

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเริ่มต้นต้น 1 (STARTER) วันธรรมดา-สาขาจามจุรีสแควร์

เรียน 4 วัน เริ่มเรียนการอ่าน การเขียนตัวอักษรญี่ปุ่น Hiragana, Katakana, Kanji คําศัพท์ และไวยากรณ์ เช่น การใช้คํากริยา คําช่วย คําสรรพนามต่างๆ รูปประโยคพื้นฐาน และการสนทนาในชีวิตประจําวัน

ราคารวมทุกอย่างแล้ว