รอบเรียนเดือน เมษายน สาขา จามจุรีสแควร์

คอร์สติววัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น N1-N5 วันธรรมดา-สาขาจามจุรีสแควร์

เน้นไวยากรณ์,การอ่าน และ การฟัง,คำศัพท์

ราคารวมทุกอย่างแล้ว