รอบเรียนเดือน เมษายน สาขา จามจุรีสแควร์

คอร์สติววัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น JLPT N1-N5 วันหยุด-สาขาจามจุรีสแควร์

เน้นไวยากรณ์,การอ่าน และ การฟัง,คำศัพท์

ราคารวมทุกอย่างแล้ว