รอบเรียนเดือน กุมภาพันธ์ สาขา จามจุรีสแควร์

หลักสูตรสนทนาภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น 30 ชม. -สาขาจามจุรีสแควร์

จุดประสงค์ : เน้นฝึกสนทนาพื้นฐานง่าย ๆ และเน้นเพื่อสื่อสารกับชาวญี่ปุ่นได้ใน ระยะสั้น โดยใช้สถานการณ์ในชีวิตประจำวันทที่ใช้บ่อย สำหรับผู้ที่ต้องการไปอยู่ญี่ปุ่นระยะสั้น

ราคารวมทุกอย่างแล้ว