รอบเรียนเดือน กุมภาพันธ์ สาขา พหลโยธิน

หลักสูตรสนทนาภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น 30 ชม. -สาขาพหลโยธิน

รายละเอียดคอร์ส : เรียนรู้บทสนทนาเพื่อการท่องเที่ยว และการใช้ภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจระดับเบื้องต้น

ราคารวมทุกอย่างแล้ว