รอบเรียนเดือน ธันวาคม สาขา ปิ่นเกล้า

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น 2 (JBB)-สาขาปิ่นเกล้า

รายละเอียดคอร์ส : เป็นหลักสูตรเรียนต่อเนื่องจากหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น ชั้นต้น 1 (JBS) ใช้ตํารา みんなの日本語 เล่ม 3

คุณสมบัติผู้เรียน : ผู้ที่จบหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น 1 (JBS) หรือสอบผ่านวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N5

ราคารวมทุกอย่างแล้ว