รอบเรียนเดือน กุมภาพันธ์ สาขา พหลโยธิน

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น 1 (Basic 1) -สาขาพหลโยธิน

รายละเอียดคอร์ส : เป็นหลักสูตรเรียนต่อเนื่องจากหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น ชั้นต้น 1 (STARTER) ใช้ตํารา みんなの日本語 เล่ม 3

คุณสมบัติผู้เรียน : ผู้ที่จบหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเริ่มต้นต้น 1 (STARTER) หรือสอบผ่านวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N5

ราคารวมทุกอย่างแล้ว