รอบเรียนเดือน กุมภาพันธ์ สาขา พหลโยธิน

หลักสูตรเร่งรัด Intensive 168 ชม.-สาขาพหลโยธิน

รายละเอียดคอร์ส : เริ่มเรียนการอ่าน การเขียนตัวอักษรญี่ปุ่น Hiragana, Katakana, Kanji คำศัพท์ และไวยากรณ์ เช่น การใช้คำกริยา คำช่วย คำสรรพนามต่างๆ รูปประโยคพื้นฐาน และการสนทนาในชีวิตประจำวัน
โดยใช้ตำรา Minna no Nihongo เล่ม 1 และ 2

คุณสมบัติผู้เรียน : เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนภาษาญี่ปุ่นแบบเร่งรัดตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน

ราคารวมทุกอย่างแล้ว