รอบเรียนเดือน กุมภาพันธ์ สาขา พหลโยธิน

ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นระดับ N3(GRP) -สาขาพหลโยธิน

รายละเอียดคอร์ส : เรียนไวยากรณ์ระดับ N3 เข้มข้นเพื่อเตรียม (สะสม) ความรู้ไปสอบวัดระดับ N3

คุณสมบัติผู้เรียน : สอบผ่านวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N4 หรือมความรู้เทียบเท่า

ราคารวมทุกอย่างแล้ว