รอบเรียนเดือน กุมภาพันธ์ สาขา จามจุรีสแควร์

ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นระดับ N2(GRI)-สาขาจามจุรีสแควร์

รายละเอียดคอรส์ : เรียนไวยากรณ์ระดับ N2 เข้มข้นเพื่อเตรียม (สะสม) ความรู้ไปสอบวัดระดับ N2

คุณสมบัติผู้เรียน : สอบผ่านวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N3 หรือมความรู้เทียบเท่า

ราคารวมทุกอย่างแล้ว