รอบเรียนเดือน กุมภาพันธ์ สาขา พหลโยธิน

ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นระดับ N2(GRI)-สาขาพหลโยธิน

รายละเอียดคอร์ส : เรียนไวยากรณ์ระดับ N2 เข้มข้นเพื่อเตรียม (สะสม) ความรู้ไปสอบวัดระดับ N2

คุณสมบัติผู้เรียน : สอบผ่านวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N3 หรือมความรู้เทียบเท่า

ราคารวมทุกอย่างแล้ว