หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเตรียมความพร้อมสู่ชั้นกลาง Crossover-สาขาพหลโยธิน

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเตรียมความพร้อมสู่ชั้นกลาง Crossover-สาขาพหลโยธิน

฿8,350.00

เหลือที่นั่ง 30 ที่

รอบเรียนเดือน ตุลาคม สาขา พหลโยธิน

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเตรียมความพร้อมสู่ชั้นกลาง Crossover-สาขาพหลโยธิน

รายละเอียดคอรส์ : เรียนเน้น ฟัง พูด อ่าน เขียน ระดับ N4 ที่เข้มข้นขึ้น เป็นหลักสูตรเรียนเพื่อไปสู่ชั้นกลาง 1 (INTERMEDIATE)
คุณสมบัติผู้เรียน : สําหรับผู้ที่สอบผ่านวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น N4 หรือมีความรู้เทียบเท่า N4

ราคารวมทุกอย่างแล้วกรุณาลงชื่อเข้าใช้ก่อนทำรายการ