รอบเรียนเดือน กุมภาพันธ์ สาขา พหลโยธิน

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเริ่มต้น (Mini Starter 1)-สาขาพหลโยธิน

รายละเอียด : เริ่มเรียนการอ่าน การเขียนตัวอักษรญี่ปุ่น Hiragana, Katakana, Kanji คำศัพท์ และไวยากรณ์ เช่น การใช้คำกริยา คำช่วย คำสรรพนามต่างๆ รูปประโยคพื้นฐาน และการสนทนาในชีวิตประจำวัน

ราคารวมทุกอย่างแล้ว