รอบเรียนเดือน กุมภาพันธ์ สาขา พหลโยธิน

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเตรียมชั้นสูง [Pre-Advance]-สาขาพหลโยธิน

รายละเอียดคอร์ส : เป็นหลักสูตรต่อเนื่องจากหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นชั้นกลาง (Intermediate) เรียนเนื้อหาระดับ N2
คุณสมบัติผู้เรียน : ผู้ที่สอบผ่านวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N3 หรือเทียบเท่า

ราคารวมทุกอย่างแล้ว