รอบเรียนเดือน มิถุนายน สาขา จามจุรีสแควร์

หลักสูตรชั้นกลาง Intermediate Conversation -สาขาจามจุรีสแควร์

รายละเอียดคอรส์ : เรียนสนทนา โดยเน้น การฝึกการพูด เพื่อการสนทนาที่มีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้เรียน : สำหรับผู้ที่สอบผ่านวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N3 หรือเทียบเท่า และปรับเปลี่ยนเนื้อหาตามผู้เรียน

ราคารวมทุกอย่างแล้ว