รอบเรียนเดือน กุมภาพันธ์ สาขา จามจุรีสแควร์

ภาษาญี่ปุ่นชั้นกลาง 2 (Japanese TV Drama) Study for N2 -สาขาจามจุรีสแควร์

รายละเอียดคอรส์ : จะได้เรียนสนทนากับอาจารย์ชาวญี่ปุ่น โดยผ่านละคร เพลิดเพลินไปกับละครญี่ปุ่น

คุณสมบัติผู้เรียน : สอบผ่านวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N3

ราคารวมทุกอย่างแล้ว