คอร์สติววัดระดับสาขาจามจุรี

หลักสูตรติววัดระดับกลางปี2561 weekend 30 hrs.

สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ (OJSAT)
เปิดรับสมัครคอร์สติววัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น N1-N4

สาขาจามจุรี อาคารจามจุรีสแควร ์ ชั้น 3 (โซนการศึกษา)โทร.081-855-7303

สมัครเรียน 2 คอร์ส !! ลดทันที 5% เฉพาะค่าเล่าเรียน

หลักสูตรติววัดระดับกลางปี2561 Weekday

สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ (OJSAT)
เปิดรับสมัครคอร์สติววัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น N2-N5

สาขาจามจุรี อาคารจามจุรีสแควร ์ ชนั้ 3 (โซนการศึกษา)โทร.081-855-7303

สมัครเรียน 2 คอร์ส !! ลดทันที 5% เฉพาะค่าเล่าเรียน