การสมัครสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ที่กรุงเทพฯ

การสมัครสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ที่กรุงเทพฯ

  • ค่าสมัครสอบ

  • ระดับ N4, N5 ชุดละ 600 บาท
  • ระดับ N1, N2, N3 ชุดละ 800 บาท
  • การสอบ

  • ระดับ N4, N5 สอบช่วงเช้า
  • ระดับ N1, N2, N3 สอบช่วงบ่าย
  • วันสอบ

  • อาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2561
  • สถานที่สอบ

  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2018-02-13T11:00:18+00:00February 13th, 2018|Categories: News|0 Comments