แนะนำหลักสูตร

หลักสูตรไหน…เหมาะกับคุณ

STANDARD COURSE

ภาษาญี่ปุ่นเริ่มต้น

ภาษาญี่ปุ่นเริ่มต้นเร่งรัด

ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น

ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้นเร่งรัด

ภาษาญี่ปุ่นชั้นกลาง

ภาษาญี่ปุ่นเตรียมชั้นสูง

ภาษาญี่ปุ่นชั้นสูง

VARIETY COURSE

คันจิชั้นต้น

สนทนาภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น

FUN&EASY

PAT

Cross Over

ภาษาและวัฒนธรรม

เด็ก

ม.ปลาย

มหาวิทยาลัย

TUTORIAL COURSE

สอบวัดระดับN1

สอบวัดระดับN2

สอบวัดระดับN3

สอบวัดระดับN4

สอบวัดระดับN5

LEARNING SHOULD BE FUN

โรงเรียนสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นเป็นส่วนหนึ่งของสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์ องค์กรที่มีประวัติยาวนานและได้รับความเชื่อถือจากองค์กรที่มีชื่อเสียงต่างๆ มากมายทั้งภาครัฐและเอกชน เปิดสอนภาษาญี่ปุ่นหลากหลายหลักสูตร

    • มีคอร์สเฉพาะทางด้านธุรกิจ งานบริการ ติวสอบ ฯลฯ
    • สอนโดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์สอนหลายปี
    • สามารถเรียนแบบ private course ได้
    • ราคาที่ย่อมเยาคุณภาพเข้มข้น

ดีอย่างไร…ถ้ามาเรียนกับเรา

เรียนแล้วจะรู้ ลองแล้วจะLove

มีผู้สอนทั้งชาวไทยและชาวญี่ปุ่น

การเรียนการสอนทุกหลักสูตรดำเนินการภายใต้ความร่วมมือผู้สอนชาวญี่ปุ่นและชาวไทย ทำให้ง่ายแก่การทำความเข้าใจ และฝึกทักษะต่างๆทั้ง #ฟังพูดอ่านเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้สอนผ่านการสังเกตการสอน

การที่จะมาเป็นผู้สอนได้นั้น ต้องผ่านการสังเกตและการสอนก่อนที่จะได้มาสอนจริง ซึ่งต้องอนุมัติโดยฝ่ายวิชาการของโรงเรียน

ผู้สอนชาวไทยทุกคนมีประสบการณ์ศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นมากกว่า 1ปี

จึงมั่นใจได้ว่าสามารถถ่ายทอด ความรู้ทางภาษา และ วัฒนธรรมญี่ปุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

ทางสมาคมมี #ทุนการศึกษา ที่เปิดโอกาสให้เฉพาะกับนักเรียนที่เคยเรียนกับทางสมาคม เช่น ทุน N.I.Y.E ทุน ASJA-MEXT

Register Your Little Loved One With Us Today!