โรงเรียนสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นเป็นส่วนหนึ่งของสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์ องค์กรที่มีประวัติยาวนานและได้รับความเชื่อถือจากองค์กรที่มีชื่อเสียงต่างๆ มากมายทั้งภาครัฐและเอกชน เปิดสอนภาษาญี่ปุ่นหลากหลายหลักสูตร

  • มีคอร์สเฉพาะทางด้านธุรกิจ งานบริการ ติวสอบ ฯลฯ

  • สอนโดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์สอนหลายปี

  • สามารถเรียนแบบ private course ได้

  • ราคาที่ย่อมเยาคุณภาพเข้มข้น

เรียนกับเราดีอย่างไร

“ถึงแม้จะเป็นเวลาที่เรียนสั้น ๆ แต่ความรู้ที่ได้รับมาจากการเรียนเยอะสุด ๆ จากที่ไม่มีพื้นฐานอะไรเลยจนตอนนี้มีความเข้าใจในพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น”

คุณ สุพรรณี มีสำราญราษฎร์

“มีการฝึกผ่านกิจกรรมภายในห้องเรียนกับเพื่อนร่วมชั้นเรียนด้วยกัน ทำให้สามารถจดจำไปใช้งานได้ง่าย คำศัพท์ต่าง ๆ และตัวอย่างประโยคเป็นคำพื้นฐานที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมั่นใจ มีการอธิบายที่ชัดเจน ซึ่งทำให้ทำไปใช้จริงได้ถูกต้อง”

พันจ่าโท อุเทน วัฒนศิริ

“อาจารย์สอนได้สนุกมากครับ เป็นกันเองสุดๆ และก็สามารถเข้าใจในการเรียนได้อย่างรวดเร็ว”

คุณ ชนาธิป เกิดแสง