เสียงจากนักเรียน

Presentation of JENESYS 2.0 By Ms. SARUTA EKATAKSIN
Presentation of JENESYS 2.0 By Ms. SARUTA EKATAKSIN
Presentation of JENESYS 2.0 By Ms. PITCHAPORN PHOOMITUT
Presentation of JENESYS 2.0 By Ms. PITCHAPORN PHOOMITUT
Presentation of JENESYS 2.0 By Mr. CHANON TEERASERANEE
Presentation of JENESYS 2.0 By Mr. CHANON TEERASERANEE
14
บทสัมภาษณ์ นฤเบศร ติระศิริชัย นักเรียนทุน N.I.Y.E.
20121130-1
บทสัมภาษณ์ อธิชา จุฑะรพ
001
บทสัมภาษณ์ อริน ชิณณะเสถียร (น้องคิม)
003
บทสัมภาษณ์ ศิรดา สวนสวัสดิ์ (น้องฟาง)
บทสัมภาษณ์ มญชุพร สิงหาปัด