ภาพงานแนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 23 และการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นครั้งที่ 41

ภาพงานแนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 23

และการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นครั้งที่ 41

 

 

สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับองค์การสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น (JASSO) โดยได้รับความร่วมมือจากสถานทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย ร่วมกันจัดงานแนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ 23 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม  ประธานในพิธีเปิด ได้แก่  1.ฯพณฯ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่น Mr.Shigekazu Sato  2. Mr.Hideki Yonekawa รองประธาน JASSO 3. ดร.สำราญ ชูดวงเงิน นายกสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นฯ 4. Mr.Shingo Sato รองประธานหอการค้า โดยมีสถาบันการศึกษาจากประเทศญี่ปุ่นมาร่วมออก booth  มากกว่า 90 สถาบัน ซึ่งนอกจากจะเป็นมหาวิทยาลัยของภาครัฐ และเอกชนแล้ว ยังมีสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น และโรงเรียนสายวิชาชีพมาร่วมงานอีกด้วย  ทางสมาคมฯ ยังได้จัดแนะแนวให้คำปรึกษาโดยได้เชิญรุ่นพี่ที่สำเร็จการศึกษาจากญี่ปุ่นมาช่วยแนะนำและตอบคำถามน้องๆ อีกด้วย เช่น ดร.วรีสา ชูวัฒนกูล     ดร.ภาติญา เขมาชีวะกุล ผศ.ดร.ดัชกรณ์ ตันเจริญ ดร.สุรวุฒิ ช่วงโชติ และ ผศ.ดร.เอกราช เกตวัลห์เป็นต้น และภายในงานยังมีกิจกรรมการสาธิตวัฒนธรรมญี่ปุ่นต่างๆ มากมายเช่น Origami / Furoshiki การแต่งการ Yukata  และศิลปป้องกันตัว Akido  และการมอบของรางวัลสำหรับผู้โชคดีที่มาร่วมงานนี้และสมาคมฯ ยังได้จัดการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 41 ภายในวันเดียวกัน ซึ่งกิจกรรมนี้ได้รับการสนับสนุนจากแจแปนฟาวเดชั่น, หอการค้าญี่ปุ่น, สมาคมญี่ปุ่นในประเทศไทย และสายการบินแจแปนแอร์ไลน์   และผู้ชนะเลิศทั้ง 2 ประเภท คือระดับมัธยมศึกษา  ระดับมหาวิทยาลัยและอื่นๆ ก็จะได้ไปทัศนศึกษาประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น


Gallery งานแนะแนว 1

 

Gallery งานแนะแนว 2

 

 

Gallery งานแนะแนว 3

 

 

Gallery งานแนะแนว 4

 

 

Gallery การประกวดสุนทรพจน์ 1

 

 

 

Gallery การประกวดสุนทรพจน์ 2