ตัวแทนนักศึกษาของโครงการ JENESYS 2.0ได้ทำ Presentation ให้ท่านที่ปรึกษา และคณะกรรมการบริหารฯ ได้รับฟัง ณ ห้องประชุมสมาคมฯ พหลโยธิน

1

 

เมื่อวันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม ตัวแทนนักศึกษา 4 คนของโครงการ  JENESYS 2.0 : Social Community Course : Disaster Prevention for Thailand ระหว่างวันที่ 18-26 มิถุนายน 2557 ที่ประเทศญี่ปุ่น ได้มาทำ Presentation ให้ท่านที่ปรึกษา และคณะกรรมการบริหารฯ ได้รับฟัง ณ ห้องประชุมสมาคมฯ พหลโยธิน 

 

2

 

 

2

 

 

2

 

 

2

 

 

2

 

 

2