ศัพท์น่ารู้ "ทำงาน (働く )

 

วันนี้เอาคำว่า 働く ที่แปลว่า "ทำงาน" มาฝาก

วิธีจำคำนี้ง่ายๆ ก็คือ

はたらく = はた(傍) を らく(楽) に する

傍(はた) = รอบข้าง ใกล้ 

楽(らく) = สบาย ความสบาย
楽にする = ทำให้สบาย

= การทำงาน แปลว่า การทำให้ "รอบข้าง" ได้ "สบาย" ขึ้น 

นั่นเองค่ะ


อย่างไรก็ตาม นี่เป็นการเล่นเสียงเเพื่อช่
วยจำศัพท์เท่านั้นนะคะ
ไม่ใช่ 語源(ごげん)หรือต้นกำเนิดคำศัพท์
ที่แท้จริงค่ะ