ติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น JLPT

หากไฟล์ PDF ไม่แสดง สามารถ Download ได้ที่นี่

 

หมายเหตุ :

1) รอบเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบ
2) หลังจากชำระค่าเล่าเรียนแล้ว ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าเล่าเรียนไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
3) ในกรณีที่ไม่สามารถมาเรียนได้หลังจากที่เปิดคอร์สแล้ว ทางโรงเรียนไม่อนุญาตให้นักเรียนโอนย้ายเวลาเรียน และค่าเรียนไปเรียนในคอร์สอื่นๆได้

โรงเรียน สอนภาษาญี่ปุ่น สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นฯ
สาขาสีลม อาคารสีบุญเรือง 2 ชั้น 2 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร 02-234-6951, 02-234-6954, 02-234-9396-7 Fax 02-234-3725

สาขาพหลโยธิน 408 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 16 ห้องเลขที่ 408/65 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร 02-357-1241-5 Fax 02-357-1246

สาขาปิ่นเกล้า อาคารสำนักงานเซ็นทรัลปิ่นเกล้า Tower A ชั้น 11 ห้อง 1104 ถนนบรมราชชนนี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร 02-884-9107-8 Fax 02- 884-9106


การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาพหลโยธิน บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 014-268642-9 ชื่อบัญชีสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์
(กรุณา Fax สลิปธนาคารโอนเงิน + ระบุชื่อคอร์สเรียน + ชื่อ–นามสกุลผู้เรียน + เบอร์โทรติดต่อกลับ)