นึกถึงญี่ปุ่น นึกถึง OJSAT

โรงเรียนสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นเป็นส่วนหนึ่งของสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์ องค์กรที่มีประวัติยาวนานและได้รับความเชื่อถือจากองค์กรที่มีชื่อเสียงต่างๆ มากมายทั้งภาครัฐและเอกชน เปิดสอนภาษาญี่ปุ่นหลากหลายหลักสูตรในราคาที่ย่อมเยา คุณภาพเข้มข้น

1. ทุกคอร์สคิดค้นและควบคุมคุณภาพโดยหัวหน้าฝ่ายวิชาการชาวญี่ปุ่นที่มีประสบการณ์มากมาย

2. อาจารย์จบมาจากประเทศญี่ปุ่นที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพทั้งชาวไทยและชาวญี่ปุ่น

3. คอร์สที่หลากหลายตั้งแต่ระดับเบื้องต้นจนถึงระดับสูง (N1-N5) และคอร์สเฉพาะทางด้านธุรกิจ งานบริการ ติวสอบ ฯลฯ เพื่อความมั่นใจว่าสามารถเรียนได้อย่างต่อเนื่อง

4. ทุกคอร์สเน้นการทำงานเป็นทีมระหว่างอาจารย์ชาวญี่ปุ่นและชาวไทย เพื่อเสริมการเรียนรู้ให้มีความสามารถทั้งด้านไวยากรณ์และการสนทนาตามสำเนียงของเจ้าของภาษา

5. กิจกรรมเพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่น และทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัย และองค์กรต่างๆของญี่ปุ่น นักเรียนจะได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าร่วม

sancaktepe kombi Doğalgaz projesi Igdas yetkili firma çekmekoy doğalgaz firması Kombi montaji Seo

r57 shell web kaptan