ติดต่อเรา

สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์

OLD JAPAN STUDENTS’ ASSOCIATION, KINGDOM OF THAILAND. (OJSAT)

(UNDER THE PATRONAGE OF HIS MAJESTY THE KING)

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น สาขาพหลโยธิน

408 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 16 ห้องเลขที่ 408/65

ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

Tel. (66) 2357-1241-5 Fax. (66) 2357-1246 E-mail : school@ojsat.or.th

ph

 

 

 

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น สาขาสีลม

1/7 อาคารสีบุญเรือง 2 ชั้น 2 ถ.คอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

Tel. (66) 2234-6951, 2234-6954, 2234-9396-7 Fax. (66) 2234-3725

E-mail : school@ojsat.or.th

sl

 

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น สาขาปิ่นเกล้า

7/222 อาคารสำนักงานเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ชั้น 11 ถ.บรมราชชนนี บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

Tel. (66) 2884-9107-8 Fax. (66) 2884-9106

E-mail : school@ojsat.or.th

pk